HİZMETLERİMİZ

Çevre Danışmanlık

Teklif İste Mevzuat

Ag Çevre, İlgili Yasa Gereği İşletmenizin Zorunlu Çevre Danışmanlık Hizmetini Profesyonel Ekibi İle Sizin adınıza gerçekleştirir...

Çevre Danışmanlık Hizmetleri
 
Ag Çevre, TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlemiş olduğu Çevre Yönetim hizmetlerini, faaliyet konularına göre çevreye etkileri olan işletme ve sanayi kuruluşlarına sunan profesyonel bir çevre danışmanlık firmasıdır.
 
 
 
Çevre Danışmanlık, çevreye etki düzeyi yüksek olan işletmelerin oluşturdukları atıkların (hava, toprak ve su) ekolojik sisteme zarar vermeden, canlıların sağlığını, çevresel değerlerin korunması ve her türlü olumsuz etkiyi ortadan kaldırmak veya azaltmak için işletmelerin alması gereken zorunlu bir hizmettir. Çevre kirliliğini önlemeye yönelik olan bu çalışmalar, gelecek kuşaklarımızın ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini artırılarak, sosyal, ekonomik ve fiziki şartların iyileştirilmesine yardımcı olur.
 
Ag Çevre, işletmelere yönelik çevre danışmanlık hizmetlerini İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de uzman kadrosu ile sizin adınıza eksiksiz ve hızlı olarak gerçekleştirmektedir. Sektördeki 5 yıla aşkın deneyim ve bilgi birikimi ile güncel mevzuatlara uygun, istenilen formatlarda tüm yazışma ve süreçleri çevre mühendisleri ile yönetir ve sonuçlandırır.
 
(TS 13573 Standartlarında Bakanlık Onayına Sahip)
 
İşletmelere Sunduğumuz Çevre Yönetimi Hizmetlerimiz
 
 • Denetime tâbi olan tesislerin faaliyetlerinin kanuna, mevzuata ve yönetmeliklere uygunluk kontrolü,
 • Alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının tespiti
 • Atık Yönetimi (Tehlikeli Atık Yönetim Planı, Ambalaj Atıkları Eylem Planı, Ambalaj Kod ve Şifre, Atık Yağ Beyan Formu, Tehlikeli Atık Kod ve Şifre)
 • Tesis içi yıllık denetim programları
 • Çalışanlara eğitim verilmesi ve özendirici çalışmaların düzenlenmesi
 • Belge Formatlarında Değişiklik
 • Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Uygunluk Raporı (ÖTA Geçici Depolama, ÖTA İşleme, PCB Arındırma, Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, Ömrünü Tamamlamış Lastik )
 • Uygunluk yazıları
 • Kapsam dışı görüş yazıları
 • Geçici Faaliyet Belgesinin alınması
 • Proje tanıtım dosyası hazırlama
 • Çevre izin ve/veya lisans belgesinin geçerliliği ve yenilenmesi
 • Faaliyetin sona ermesinin bildirilmesi
 • Mevcut izin ve lisansların geçerlilik takibi
 • Muafiyet belgeleri
 • İş termin planı ve taahhütname
 • Onay belgeleri
 • Acil durum müdahale planları
 • Geçiş süreçleri
 
Çevre İzinleri Alınması
 
 • Emisyon İzni
 • Gürültü Kontrolü İzni
 • Atık Su Deşarjı İzni
 • Derin Deniz Deşarjı İzni
 
Çevre Lisansı Alınması
 
1-  Geri Kazanım Lisansı
 
 • Tehlikeli Atık
 • Tehlikesiz Atık
 • Atık Yağ
 • Bitkisel Atık Yağ
 • Atık Pil ve Akümülatör
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik
 • Ambalaj Atığı
 
2- Bertaraf Lisansı
 
 • Atık Yakma ve Birlikte Yakma
 
3- Ara Depolama Lisansı
 
4- İşletme Lisansı
 
5- Arındırma Lisansı
 
Firmamız, işletmelere ait tesislerin faaliyette olduğu yerlere göre çalışmalarına başlayarak Çevre İzin veya Lisans konularına göre istenilen belge, bilgi, doküman ve izinlerin alınmasını, eksiklerin ivedilikle giderilmesini ve tüm bu süreci titizlikle sonlandırarak faaliyetlerinizde zaman kaybı yaşamamanızı sağlar.
 
Ag Çevre Danışmanlık Şirketi, Çevre adına her şeyi bulabileceğiniz güçlü çözüm ortağınızdır. Talepler doğrulusunda yetkili merciler ile birebir görüşme ve yerinde incelemelerde hazır bulunma gibi müşteri temsil yönü güçlü dinamik bir ekibe sahiptir.
 
Ag Çevre, İlgili Mevzuat Gereği İşletmenize Zorunlu Çevre Danışmanlık Hizmetini Uzman Ekibi İle Sunar. İstanbul, Kocaeli, İzmit, Edirne, Tekirdağ Çevre Danışmanlık Hizmeti.
 
Sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 
Hizmet verdiğimiz sektörler için tıklayınız..