HİZMETLERİMİZ

Arıtma Tesisi Danışmanlığı

Teklif İste

Arıtma Tesisleri Danışmanlığı | Atık Su Arıtma Tesisleri Yönetimi

Arıtma Tesisleri İşletmeciliği ve Danışmanlığı
 
Su Arıtma tesislerinden, Atık su Arıtma Tesislerinin yapımı kadar verimli şekilde işletilmesi de büyük önem taşımaktadır. Doğru şekilde işletilmeyen arıtma tesisleri ek işletme maliyeti ve yükü doğurur. Çıkış sularının analizi, takip edilmesi eğer sorun varsa giderilmesi için gerekli olan işlemlerin belirlenmesi büyük önem taşır.
 
 
 
Ag Çevre, arıtma tesisleriniz için işletme ve danışmanlık hizmeti ile firmanız üzerindeki yükü hafifletebilirsiniz. Maliyetleri düşürürken tesisinizin kullanım ömrünü uzatabilir ve çıkış suyunuzun kalitesi arttırabilirsiniz.
 
Arıtma Tesisi İşletme Danışmanlığı kapsamında;
 
  • Çevre Bakanlığının izin verdiği deşarj sınırlarını ve çıkış suyu kalitesini sağlamak,
 
Tesislerin;
 
  • Daha verimli çalışmasını sağlamak,
  • Ekonomik şekilde işletilmesine yönelik öneriler,
  • Tesisin işletecek personelin eğitilmesi ve bilgilendirilmesi,
  • Atık şu Arıtma tesisinden alınan çıkış suyu numunelerinin analiz edilerek sonuçlarının istatistiksel olarak takip edilmesi,
  • Atık su Arıtma tesisinin su kirliliği kontrol yönetmeliğine en uyumlu şekilde tasarlanması,
  • Atık su Analiz sonuçlarını inceleyerek tesisin daha verimli çalışması için yapılacakların belirlenmesi,
  • Atık su Arıtma tesisinde doğabilecek sorunların belirlenmesi ve ivedi şekilde düzeltilmesi ve ilerde yaşanabilecek arızaların öngörülmesi,
  • Atık su Arıtma tesisinin kullanım ömrünü uzatmak üzere yapılacakların incelenip uygulanması,
 
Çevre Kanunu ve diğer yönetmelikler çerçevesinde gerekli olan yasal mevzuatların yerine getirilmesine yardımcı olmak yer almaktadır.
 
Ag Çevre Arıtma Tesisi İşletme Danışmanlığı Konusunda İşletmenizin Çözüm Ortağı.