Hastanelerde TMFB Alma Zorunluluğu

Sağlık Kuruluşlarında TMFB Alma Zorunluluğu, Bakanlık Tarafından...

Ulaştırma Bakanlığı Genelgesi ve Sağlık Kurluşları Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alma Zorunluluğu Hakkında

 
Bilindiği üzere ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 sayılı Kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması(ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerektiği belirtilmektedir.
 
 
Aynı yazıda, söz konusu yönetmeliğin “Yetki Belgesi Sahibi Olma Zorunluluğu” başlıklı 6ncı maddesi 3 üncü fıkrası gereğince bu Yönetmeliğe ve ADR’ ye göre tehlikeli maddelerin karayolu ile taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; taşıyan, gönderen, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri bahsi geçen faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Bakanlığa başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almalarının 01.01.2014 itibari ile zorunlu olduğu ifade edilmektedir.Aynı maddenin 2. Fıkrasına göre de sınıf 1 , sınıf 6 ve sınıf 7 kapsamında tehlikeli maddeler iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alma zorundadırlar.
 
Bu bağlamda ;
 
ADR SINIF 6.2 BULAŞICI MADDELER ile uğraşan; 
 
Yataklı tedavi hizmeti veren Hastane statüsündeki sağlık kuruluşları
 
Diyaliz merkezleri
 
Kızılay kan merkezi müdürlükleri
 
Kan bağışı merkezi  müdürlükleri nin
 
Tehlikeli madde faaliyet belgesi alması gerekmektedir.
 
İlgili Bakanlık Genelgesi için Tıklayın...
 
Ag Çevre, Sağlık Kuruluşlarının Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi işlemlerini uzman kadrosu ile hızlı bir şekilde gerçekleştirmektedir.
 
Detaylı bilgi ve iletişim için;
 
Ag Çevre Danışmanlık
 
Dumankaya Adres Lobi Aydınlı Mah.A2 Blok K:7 D:137 Tuzla, İstanbul
 
Tel: +90,216,399 52 00